כותבים

שמעון, חגי, גתית ונעה בטיול

21

גתית הרמן / א׳ אב, תשפ״ג

סרן חגי לב ז״ל ובר אחיינו ישנים יחד על הפוף בסלון

צפירה

בר לב / יום הזיכרון, תשפ״ב

סרן חגי לב ז״ל וחברו דורון אלגביש

אייכה?!

דורון אלגביש / יום הזכרון, תש״פ

יום טוב

ערן אברם / יום הזכרון, תשע״ג

שמעון, חגי, גתית ונעה בטיול

חסר

גתית הרמן / א׳ אב, תשס״ג

לי יש אח

גתית הרמן / יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשס״ג