21

שמעון, חגי, גתית ונעה בטיול

גתית הרמן / א׳ אב, תשפ״ג

צפירה

סרן חגי לב ז״ל ובר אחיינו ישנים יחד על הפוף בסלון

בר לב / יום הזיכרון, תשפ״ב